Wyposażenie sklepów i gastronomii
Biuro Obsługi Klienta: 14 627 76 35
Subiekt Serwis » Serwis » Porady

Serwis                     Porady

Ważne rozporządzenie 

   Kasę rejestrującą (potocznie zwaną fiskalną) muszą mieć firmy sprzedające towary i usługi klientom detalicznym, czyli osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym. Taki ogólny obowiązek wynika z ustawy o VAT. Szczegółowe zasady określa rozporządzenie Ministra Finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930 ze zm.). Tam też wymienione są wyjątki - kiedy przedsiębiorcy nie muszą instalować urządzeń fiskalnych. 
   Wysokość obrotu to obecnie podstawowe kryterium zwolnienia. Zasadą jest, że urządzeń fiskalnych nie muszą instalować firmy, których sprzedaż detaliczna nie przekracza 40 tys. zł. U podatników VAT chodzi o sprzedaż netto (bez VAT). Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy - licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym sprzedaż przekroczyła ten limit. 
Niższy limit obowiązuje nowe firmy, czyli w pierwszym roku prowadzenia działalności. Wynosi on wtedy 20 tys. zł, a zwolnienie obowiązuje tylko do dnia przekroczenia tej kwoty.

 

Kiedy trzeba kupić kasę 

Ale są też rodzaje działalności, do których żadne zwolnienia z obowiązku posiadania kasy nie mają zastosowania. Muszą ją m.in. mieć: 

 • prowadzący działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego, 
  taksówkarze, 
 • sklepy z częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych (o określonym PKWiU: 34.10.1, 34.2, 34.3), 
 • sklepy ze sprzętem radiowym, telewizyjnym i telekomunikacyjnym, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (ex PKWiU 32), 
 • firmy handlujące sprzętem fotograficznym, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu 
  i wyposażenia fotograficznego (ex PKWiU 33.40.3), 
 • sprzedawcy nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci.

 

 


Porady dla użytkowników kas fiskalnych    

Kasa fiskalna w firmie to dodatkowe obowiązki. Trzeba wydawać paragony, drukować raporty, pamiętać o obowiązkowych przeglądach. 
Warto jednak zainstalować ją w terminie i dopełnić wszystkich związanych z tym formalności. W przeciwnym razie straci się prawo do ulgi przysługującej z tytułu jej zakupu. 

Ważne rozporządzenie 

   Kasę rejestrującą (potocznie zwaną fiskalną) muszą mieć firmy sprzedające towary i usługi klientom detalicznym, czyli osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym. Taki ogólny obowiązek wynika z ustawy o VAT. Szczegółowe zasady określa rozporządzenie Ministra Finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930 ze zm.). Tam też wymienione są wyjątki - kiedy przedsiębiorcy nie muszą instalować urządzeń fiskalnych. 
   Wysokość obrotu to obecnie podstawowe kryterium zwolnienia. Zasadą jest, że urządzeń fiskalnych nie muszą instalować firmy, których sprzedaż detaliczna nie przekracza 40 tys. zł. U podatników VAT chodzi o sprzedaż netto (bez VAT). Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy - licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym sprzedaż przekroczyła ten limit. 
Niższy limit obowiązuje nowe firmy, czyli w pierwszym roku prowadzenia działalności. Wynosi on wtedy 20 tys. zł, a zwolnienie obowiązuje tylko do dnia przekroczenia tej kwoty.

  Kas fiskalnych nie muszą także posiadać niektórzy podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej (np. ślusarze, mechanicy maszyn rolniczych, szewcy), o ile nie zatrudniają pracowników (z wyjątkiem małżonka). 
  To nie wszystkie zwolnienia. Także firmy sprzedające towary w systemie wysyłkowym (pocztą, lub przesyłkami kurierskimi), za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, nie mają obowiązku stosowania urządzeń fiskalnych. Z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję powinno jednak wynikać, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła. Ponadto powinny one pozwalać na ustalenie danych (w tym adresu) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, którym wysłano towary. Paragonów nie muszą także drukować automaty do sprzedaży towarów. 
   Bez względu na wysokość obrotów zwolnieni z obowiązku posiadania kas są przedsiębiorcy działający 
w niektórych branżach. Firmy, w których ponad 70 proc. przychodów pochodzi np. z działalności:  kurierskiej, ochroniarskiej, lub sprzątania obiektów, nie muszą instalować urządzeń fiskalnych. Wskaźnik ten oblicza się na podstawie obrotów ze sprzedaży detalicznej (czyli tej, która co do zasady podlega ujęciu w kasie) w roku poprzednim. 


Kiedy trzeba kupić kasę 

Ale są też rodzaje działalności, do których żadne zwolnienia z obowiązku posiadania kasy nie mają zastosowania. Muszą ją m.in. mieć: 

 • prowadzący działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego, 
  taksówkarze, 
 • sklepy z częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych (o określonym PKWiU: 34.10.1, 34.2, 34.3), 
 • sklepy ze sprzętem radiowym, telewizyjnym i telekomunikacyjnym, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (ex PKWiU 32), 
 • firmy handlujące sprzętem fotograficznym, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu 
  i wyposażenia fotograficznego (ex PKWiU 33.40.3), 
 • sprzedawcy nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci.


PRZYKŁAD: Sklep internetowy zajmuje się sprzedażą wysyłkową książek i płyt. Musi posiadać kasę fiskalną, ponieważ sprzedaż nagranych płyt CD i DVD powinna być na niej ewidencjonowana. Firma ta ma obowiązek wystawiać paragony dla swoich klientów detalicznych. 

PRZYKŁAD: Roczna sprzedaż warsztatu samochodowego na rzecz klientów detalicznych nie przekracza 40 tys. zł. Wykonując naprawy, firma wykorzystuje części, których sprzedaż musi być ewidencjonowana w kasie fiskalnej bez względu na wysokość obrotów. Mimo to prowadzący warsztat nie ma obowiązku instalowania kasy. Obowiązek jej stosowania dotyczy jedynie sprzedaży tych towarów, a nie wykonywania usług przy ich wykorzystaniu. Gdyby jednak warsztat chciał rozszerzyć ofertę także o sprzedaż akcesoriów motoryzacyjnych, to nie uniknąłby instalacji urządzenia fiskalnego.Skorzystaj z ulgi i odzyskaj połowę wydatków 

  Firmy instalujące kasy w odpowiednim czasie i dochowujące wszelkich wymogów, otrzymują zwrot połowy poniesionych wydatków. Ulga ta przysługuje tylko na zakup kas zgłoszonych przed rozpoczęciem ich stosowania. Dlatego lepiej od razu zgłosić ich więcej, niż stopniowo zwiększać liczbę kas. 
  Ulga przysługuje firmom, które rozpoczynają ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących je terminach. Mogą one odliczyć od VAT należnego połowę ceny netto zakupu każdej kasy zgłoszonej na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Odliczenie z tytułu kupna jednej kasy nie może jednak przekroczyć 2500 zł. Dotyczy ono również zakupu kas zintegrowanych w jednej obudowie z taksometrem. 

Gdy przedsiębiorca nie rozlicza VAT 

  Z ulgi na zakup kasy mogą także skorzystać przedsiębiorcy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od VAT, oraz zwolnieni podmiotowo od tego podatku (ze względu na niewielkie obroty). 
W tym celu muszą złożyć wniosek o zwrot do urzędu skarbowego (patrz ramka). Urząd przekazuje odpowiednią kwotę na rachunek bankowy podatnika w ciągu 25 dni od daty złożenia przez niego wniosku.

Created by DUONET Agencja Interaktywna